Silnice.cz s.r.o. » Hoạt động » Công trình lớn » Sửa chữa và xây dựng các cống nước và hàng rào

Sửa chữa và xây dựng các cống nước và hàng rào

Cống thoát nước là công trình kiểu đường hầm có đường kính nhỏ hơn 2 mét, dùng để dẫn nước dưới nền đường. Cống thoát nước phần lớn được sử dụng để dẫn các dòng nước nhỏ, ví dụ lạch nhỏ, hoặc để động vật nhỏ di chuyển dưới đường day, đường xa lộ hoặc công trình khác.