KELIŲ STATYBA

 

Atliekame nemodifikuoto ir modifikuoto rišamojo, infiltracinio ir dangos atnaujinimo sluoksnio purškimo darbus, taikant aukšto slėgio purkštuvus su asfalto emulsijų padavimu, valdomu kompiuterio pagalba. Pastoviai investuojame į modernizavimą ir kartu su kokybiškos asfalto emulsijos naudojimu garantuojame kokybiškesnį, ilgalaikišką atskirų kelio dangos sluoksnių susijungimą, tuo apribojant dangos gedimus didesniuose plotuose, susidarančius dėl viršutinės dangos sluoksnio senėjimo ir susidėvėjimo.